Kafé i Gemenskap - Söder

Den 17 februari 2014 öppnades "Kafé i Gemenskap - Söder" i Söderhöjdskyrkans kafévåning. Det är ett samarbete mellan föreningen Ny Gemenskap, Söderhöjdskyrkan och flera kyrkor på Södermalm i Stockholm.
Syftet med kaféet är att skapa en positiv mötesplats där människor i utsatta livssituationer, som t.ex. hemlöshet och ensamhet, får ett gott bemötande och hjälp i livet med olika behov.

Ny Gemenskap är huvudansvarig för kaféet, men en viktig byggsten är också hjälp i form av diakoner och volontärer.

Kafé i Gemenskap - Söder är öppet vardagar 9.00-12.00.

Är du intresserad av att hjälpa till, kontakta kaféets föreståndare Iris Arvidsson, mail: iris.arvidsson@nygemenskap.org