Bön i Söderhöjd

Vi samlas och ber för vår kyrka och för människor i Stockholm och i världen. Vi träffas på tisdagar kl 8.30. Bönämnen kan skickas till info@soderhojdskyrkan.se.