Söndagsklubben

Varje söndag kl 11:00-12:30 (första halvtimmen är barnen med på gudstjänsten).

I åldersindelade grupper (3-12 år) vill vi presentera den kristna tron på ett enkelt och konkret sätt genom bibelberättelser, sång, drama, lek, samtal och bön.

Häng med! Mejla karolina@soderhojdskyrkan.se för mer information

Mer under Barn och familj