Retreatdag i Lidakyrkan

En möjlighet att under en dag, tillsammans med andra, stanna upp i Guds närvaro. Vårt behov av stillhet, eftertanke och samtal med Jesus har inte minskat. Under denna dag får du vägledning in i personlig och gemensam tid inför Gud.


Dagen inleds med fika och introduktion av retreaten. Sedan följer gemensamma bönetillfällen, måltider och vägledning och gott om personlig tid. Det finns olika platser i kyrkan där man kan vara i stillhet. Möjlighet till bönepromenader i området finns också. Dagen omges av en befriande tystnad.

Anmäl dig senast den 26 mars till l info@soderhojdskyrkan.se, ange även önskemål när det gäller mat. Pris: 320 kr (inkl mat och lokaler)

Publicerat den 1 april