Retreat på Marielund 5-7 april

Att regelbundet åka på retreat är ett väl beprövat sätt att få in en
rytm av att stanna upp och få livsnödvändig tid till reflektion över
livet. När det sker i en miljö av tystnad, god vägledning och
gudsnärvaro ger det större perspektiv på livet, en hjälp i vandringen
med Jesus och med urskiljningen av vad som är verkligt viktigt i livet.
Därför erbjuder vi  varje år en retreat, från fredag kväll till söndag
eftermiddag, i en miljö som uppmuntrar dessa viktiga processer. Den här
retreaten fungerar bra för alla, oavsett om du åkt på många retreater
eller aldrig har gjort det förut.
Har du frågor och funderingar, hör av dig till pastor Kjell Söderblom

Publicerat den 15 januari