Retreat 7-9 april

Helgen 7-9- april finns möjlighet att följa med på retreat på
stiftgården Marielund ute på Ekerö. Temat för retreaten är Vid Jesu
fötter.  För mer information och anmälan se folder.

Publicerat den 19 januari