Retreat 24-26 april på Marielund, Ekerö

Även detta år arrangerar Söderhöjdskyrkan och Mälarökyrkan en retreat tillsammans. Det är ett välbehövligt tillfälle att tillsammans med andra, i en vilsam tystnad, stanna upp i Guds närvaro och följa en given rytm med gemensamma bönetillfällen, vägledningar och fantastiska måltider. Det är helt enkelt en unik möjlighet att tydligare se vägen framåt i vandringen med Jesus. Läs mer i foldern och anmäl dig så snart du kan.

Publicerat den 23 januari