Påskdagsgudstjänst!

JESUS ÄR UPPSTÅNDEN!

Påsk är den viktigaste dagen under året för troende kristna, dagen vi firar att Jesus uppstod från de döda! Halleluja!

Detta år firar vi som den tidiga kyrkan gjorde och möts till en måltid i glädje över uppståndelsens verklighet. Det blir en festmåltid då vi äter och lovsjunger tillsammans, lyssnar till påskdagens budskap, firar nattvard i måltidens tecken och umgås.


* Du som vill får jättegärna ta med mat till dig själv/ditt sällskap då vi kör knytis! Det kan du skriva upp här. Men det är absolut inget krav och ingen anmälan behövs till gudstjänsten, förstås. :)


* Välkommen till en spännande och annorlunda påskdagsgudstjänst!

Publicerat den 12 april