I trygga händer - Kursdag

En kursdag för ledare inom barn och tonår i kyrkan. Kursen hålls den 18 november mellan kl 10-16. Anmälan görs till maria.furusand@folkungakyrkan.org senast 12 november.

Vi vill att våra kyrkor ska vara en trygg och säker plats att vara på. Därför vill vi arbetaförebyggande med såväl trygga miljöer som med goda relationer i verksamheter blandbarn och unga. Övergrepp och kränkningar hör inte hemma i vår verksamhet Ä vare sigde är medvetna eller omedvetna. Vi behöver på ett naturligt sätt samtala om detta ochskapa goda principer och riktlinjer för en trygg församling för barn och unga.

Kursinnehåll: Ledarens roll bland barn och unga, olika former av övergrepp, hur kan man förebygga och vad gör man om något händer? Hur går det till att anmäla om någon far illa? Redskap för att göra en handlingsplan i er församling.

Publicerat den 6 november