Kontaktpersoner

Personal

Kjell Söderblom Pastor

kjell@soderhojdskyrkan.se

Karolina Bergenwall Pastor med inriktning unga vuxna

karolina@soderhojdskyrkan.se

Henko Olsson Ungdomsledare

henko@soderhojdskyrkan.se

Församlingsledningen

Simon Axlycke Ordförande

simon@soderhojdskyrkan.se

Kjell Söderblom Pastor

kjell@soderhojdskyrkan.se

Mia König 

mia@konig.nu

Röda tråden

Vi vill som församling ge våra barn och unga en stabil grund för tron på Jesus.I materialet "Röda tråden" presenterar vi det helhetstänk vi har för våra barn- och ungdomsverksamheter, för att de tillsammans ska kunna bygga upp en sådan grund. I materialet inkluderas åldrarna 0-20+.

Mer under Barn och familj