Vi ber gärna för dig

Vi vill gärna stå tillsammans med dig i bön. Inget är för stort eller för litet att lägga fram inför Gud. Ange vad du vill att vi ska be för i formuläret nedan.

Jag vill ha förbön

Jag vill ha förbön

Söndagsklubben

Varje söndag kl 11:00-12:30 (första halvtimmen är barnen med på gudstjänsten).

I åldersindelade grupper (3-13 år) vill vi presentera den kristna tron på ett enkelt och konkret sätt genom bibelberättelser, sång, drama, lek, samtal och bön

Mer under Barn och familj