Vi ber gärna för dig

Vi vill gärna stå tillsammans med dig i bön. Inget är för stort eller för litet att lägga fram inför Gud. Ange vad du vill att vi ska be för i formuläret nedan.

Jag vill ha förbön

Jag vill ha förbön

Föräldrakurs ABC - Alla Barn i Centrum

I samarbete med Stockholm stad anordnas en föräldrakurs där man tillsammans med andra ges möjlighet att diskutera föräldraskap utifrån ett material baserat på fyra teman. Nästa kurs planeras att hållas hösten 2018.

För mer information kontakta Carolina Bergander på carolina.bergander@gmail.com

Relaterad information

Mer under Barn och familj