Söndagsklubben

Under Coronapandemin erbjuder vi Söndagsklubben via 4 olika Zoom-grupper på söndagar kl 10. Kontakta Barn- och familjekoordinatorn Jordana Surell jordana@soderhojdskyrkan.se för mer information.

-------------------------

Varje söndag kl 11:00-12:30 (första halvtimmen är barnen med på gudstjänsten).

I åldersindelade grupper (3-13 år) vill vi presentera den kristna tron på ett enkelt och konkret sätt genom bibelberättelser, sång, drama, lek, samtal och bön.

Mer under Barn och familj