Teologi Söderhöjd

Hur vi tror och vad vi tror påverkar det kristna livet mer än vi anar. Välkommen till en mötesplats där vi samtalar om olika ämnen i vår tro och teologi.

Aktuella datum och kurser meddelas efter hand. Kontakta erik@soderhojdskyrkan.se för mer information.