Teologi Söderhöjd

Hur vi tror och vad vi tror påverkar det kristna livet mer än vi anar. Välkommen till en mötesplats där vi samtalar om olika ämnen i vår tro och teologi.

Teologikurs

I höst kommer vi att under rubriken "Teologi i Söderhöjdskyrkan" erbjuda en kortkurs med reflektion kring några grundläggande teman i kristen tro. Vi kommer att träffas vid fem tillfällen för att gå genom fem olika teman: läran om bibeln, Jesus, Den Helige Ande, församlingen och Gud.

Upplägget innehåller ett föredrag och sedan tid för samtal och reflektion mellan föredragshållare och deltagare. Kursen riktar sig både till dig som är nyfiken och vill veta mer om kristen tro och till dig som vill fördjupa dig i din tro. Kom, lyssna, ställ frågor.

Vi kommer att starta söndag 27/9, kl. 09:30 i Söderhöjdskyrkan för att sedan vara med och fira gudstjänst för dem som vill.

För mer anmälan och mer information: erik@soderhojdskyrkan.se

Relaterad information

Erik Hjelmfors

Pastor

erik@soderhojdskyrkan.se