Söndagsklubben

Varje söndag kl 11:00-12:30 (första halvtimmen är barnen med på gudstjänsten).

I åldersindelade grupper (3-13 år) vill vi presentera den kristna tron på ett enkelt och konkret sätt genom bibelberättelser, sång, drama, lek, samtal och bön

Mer under Barn och familj