Barn och familj

Barn och familjer är en naturlig och viktig del i Söderhöjdskyrkan. Vi vill vara en församling där barnen känner sig sedda och bekräftade. Vi tycker att det är viktigt att församlingen är en plats där barnen är trygga och ges möjlighet att lära känna Gud i sin egen takt. Vi tror också att församlingen är en plats där frågor som rör föräldraskap och relationer ska få utrymme och där både barn och föräldrar ges möjlighet att upptäcka Gud tillsammans.

Alla barn är välkomna att delta i de aktiviteter som bedrivs i Söderhöjdskyrkan.
Vi är måna om att erbjuda en trygg och säker plats för våra barn och familjer. Som ett led i detta har flera av våra ledare ledare genomgått utbildningen "I Trygga Händer".

Flera av våra aktiviteter får ett visst ekonomiskt stöd från bland annat Gålöstiftelsen, Makarna Malmkvists stiftelse, Bilda, samt EFK-ungs bidragsspår.
Söderhöjdskyrkans barn- och familjearbete är organiserat i form av en fristående barn- och ungdomsförening, Söderhöjdskyrkan Ung.